KONTAKT


8 1/2 media sp. z o.o.
ul.Modrzewiowa 11
32-020 Wieliczka
e-mail: info@812media.com
tel: +48 600052291

spółka 8 1/2 media sp. z o.o. ul.Modrzewiowa 11, 32-020 Wieliczka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000085542, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 50,000, o numerze NIP6831984396:, numerze Regon: 357111094