akademia multi art

Trwa rekrutacja do AMA FILM SCHOOL!
Szkoła Filmowa Akademia Multi Art w Krakowie zaprasza wszystkich chętnych i uzdolnionych do zapisu na kierunki:
Stacjonarne:
KIERUNEK FILMOWY
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO MULTIMEDIALNE
Niestacjonarne:
KIERUNEK REŻYSERIA
KIERUNEK OPERATORSKI
KIERUNEK POSTPRODUKCJA
KIERUNEK DŹWIĘK I MUZYKA W FILMIE
KIERUNEK PRODUKCJA FILMOWA
KIERUNEK AKTORSTWO FILMOWE
KIERUNEK SCENARIOPISARSTWO
PODYPLOMOWY KIERUNEK OPERATORSKI
PODYPLOMOWY KIERUNEK REŻYSERSKI
PODSTAWOWY KURS FILMOWY
REKRUTACJA TRWA DO 31.07.2016 ZAPISY
Kierunek Filmowy
Kierunek Filmowy to podstawowy w AMA FILM SCHOOL kierunek realizowany w trybie stacjonarnym.
Kierunek Filmowy jest rocznym kursem realizacji filmowo- telewizyjnej, reżyserii, sztuki i techniki operatorskiej dla początkujących filmowców. Kierunek daje ogólne umiejętności i wiadomości z zakresu realizacji form audiowizualnych dla potrzeb filmu, telewizji, reklamy i mediów interaktywnych.
Wykładowcami na tym kierunku są wyłącznie czynni zawodowo filmowcy i teoretycy filmu, sztuki i techniki zdjęciowej rekrutujący się spośród kadry naszych stałych wykładowców.
Wśród nich reżyserzy, operatorzy, producenci filmowi i telewizyjni, oraz scenarzyści, montażyści, dźwiękowcy, specjaliści efektów specjalnych, scenografowie, realizatorzy telewizyjni.
Rekrutacja na Kierunek Filmowy trwa do 31.07.2016 Szczegóły TUTAJ
Dziennikarstwo Multimedialne
Kierunek dziennikarstwa multimedialnego jest nową propozycją na rynku i nowym kierunkiem w AMA. Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym rocznym i daje wykształcenie praktyczne w zakresie:
rzetelne przygotowanie newsów, opracowanie złożonych tematów, wydawanie serwisów informacyjnych

podstawy sztuki prezenterskiej w telewizji i multimediach budowanie osobowości telewizyjnej i medialnej
praca z kamerą/mikrofonem i przed kamerą/mikrofonem obsługa sprzętu filmowo-telewizyjnego
praca w zespole realizacyjnym
posługiwania się językiem radia, telewizji, filmu i internetu
tworzenie scenariuszy
tworzenie informacyjnych/publicystycznych/rozrywkowych programów w multimediach nowoczesnych
tworzenie reportaży
praca w studiu emisyjnym i nagraniowym
opanowanie stresu i praca pod presją czasu
analityczne myślenie, syntetyczne wypowiedzi oraz operowanie obrazem i dźwiękiem
nawiązywanie kontaktów z ludźmi, prowadzenie rozmów, zadawanie pytań rozpoznawanie socjotechnik stosowanych przez rozmówców
wykorzystanie wszelkich dostępnych źródeł informacji dziennikarskiej, umiejętność zweryfikowania otrzymanych wiadomości.
Rekrutacja na Kierunek Dziennikarstwo Multimedialne trwa do 31.07.2016 Szczegóły TUTAJ
Reżyseria Filmowa
Nauka reżyserii filmowej odbywa się w cyklu dwuletnim, czterosemestralnym, niestacjonarnym.
W czasie nauki słuchacze realizują etiudy filmowe, odbywają liczne zajęcia praktyczne i ćwiczenia, praktykują na planach filmowych.
W pierwszym roku nauczanie nastawione jest na poznanie podstawowych wymogów filmu, ukazanie natury kinematografii i praktyczne przygotowanie do zawodu reżysera. Nacisk położony jest szczególnie na praktyczne podejście do filmu i naukę rzemiosła. Teoria odgrywa także swoją rolę, ale przede wszystkim w celu wsparcia i zrozumienia zadań praktycznych.
W drugim roku, nabyte umiejętności będą rozszerzane, specjalizowane i pogłębione. Zdobywana wiedza będzie bardziej wyrafinowana: profesjonalne umiejętności, podejmowanie trafnych decyzji, właściwe stosowanie środków artystycznych i technicznych. W drugim roku część teoretyczna jest częścią programu nauczania, skierowaną na umocnienie umiejętności zawodowych. Szkolenie praktyczne pozostaje jednak celem nadrzędnym. Uważamy je za podstawę wszelkiego dalszego rozwoju filmowego. Słuchacze zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie reżyserii filmowej.
Zajęcia są połączone z indywidualnymi konsultacjami filmów dyplomowych, które wieńczą naukę na Kierunku Reżyserii w AMA. Każdy słuchacz realizuje film dyplomowy w otoczeniu znanych i uznanych filmowców mając bezpośredni kontakt z profesjonalną produkcją i realizacją filmową, we współpracy z kierunkami: Operatorskim, Produkcji, aktorskim i Scenariopisarskim
Zaliczeniem kierunku jest oddanie filmu dyplomowego i egzamin teoretyczny.
Rekrutacja na Kierunek Reżyseria trwa do 31.07.2016 Szczegóły TUTAJ

Kierunek Operatorski
Nauka sztuki operatorskiej odbywa się w cyklu dwuletnim, czterosemestralnym, niestacjonarnym. Dwuletni Kurs obejmuje program, w ramach którego słuchacze uczą się podstaw sztuki i technologii operatorskiej, pracy z kamerą, technik rejestracji cyfrowej obrazu, historii sztuki i filmu, języka filmowego, estetyki, światła w filmie, obsługi sprzętu filmowego, zagadnień kompozycji obrazu, szwenkowania, budowy kamer filmowych, cyfrowych i DSLR, optyki, definicji obrazu, montażu i postprodukcji obrazu. Słuchacze pracują z profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem, kamerami, optyką, urządzeniami stabilizującymi, jazdą kamery, kranami kamerowymi, kamerami UHD : Ursa, Red, Alexa, Sony. Do dyspozycji słuchaczy stoi duży i profesjonalny park oświetleniowy lamp HMI, LED, żarowych i kinoflo. zajęcia odbywają się w studio zdjęciowym, dekoracji, studio filmowym i tv, obiektach naturalnych i plenerze. Uczą się efektów nocy, deszczu, mgły, śniegu, świecenia w plenerze, pracy z kaskaderami i pirotechniką. Poznają szczegółowo teorię sztuki operatorskiej i filmowej, a także bezpośredniej, współczesnej technologii operatorskiej. Współpracują z profesjonalnymi rentalami i produkcjami filmowymi. realizują zdjęcia do etiud własnych, reżyserów i innych studentów w AMA, pracują z aktorami i modelkami.
Wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne z przewagą praktyki.
Rekrutacja na Kierunek Operatorski trwa do 31.07.2016 Szczegóły TUTAJ
Kierunek Postprodukcja
Nauka zagadnień nowoczesnej postprodukcji obrazu odbywa się w cyklu dwuletnim, czterosemestralnym, niestacjonarnym. Kurs jest przeznaczony dla tych, którzy zaczynają pracę w postprodukcji filmowej, jak i dla tych , którzy chcą swoje umiejętności pogłębić na poziomie profesjonalnym.
Pierwszy rok obejmuje naukę wspólną elementów języka filmowego, technologii obrazu i dźwięku, analizy filmowej, oraz konstrukcji dzieła filmowego, oraz podstaw wszystkich dziedzin postprodukcji obrazu w filmie. W drugim semestrze zaczynają się praktyczne zajęcia specjalistyczne w danej specjalizacji.
Drugi rok to wybrane specjalizacje:
Montaż ( obrazu i dźwięku )
VFX ( cyfrowe efekty specjalne )
Animacja 3D ( grafika komputerowa 3D )
Color Grading ( korekcja barwa obrazu )
Kierunek Postprodukcji Obrazu w AMA jest unikalnym na polskim rynku kierunkiem nauki zarówno profesjonalnego montażu filmowego, w tak poszukiwanym na rynku zawodzie montażysty, jak i specjalistów od efektów specjalnych VFX i animacji 3 D. Korekcji barwnej obrazu ( color grading uczy w Polsce jedynie AMA Film School. Rekrutacja na Kierunek Postprodukcja trwa do 31.07.2016
Szczegóły TUTAJ

Kierunek Dźwięk i Muzyka w filmie
Nauka na Kierunku Dźwięk i Muzyka w Filmie odbywa się w cyklu dwuletnim, czterosemestralnym, niestacjonarnym. Kierunek obejmuje całokształt zagadnień związanych z realizacją dźwięku i muzyki w filmie, TV, reklamie i multimediach. Uczestnicy kursu poznają ogólną teorię filmową, teorię i praktykę dźwięku filmowego zarówno w zakresie nagrania dźwięku na planie filmowym jak i jego obróbki w studio. Każdy z uczestników pozna w praktyce całą drogę dźwięku filmowego od planu, przez postprodukcję po zgranie finalne, realizując ścieżkę dźwiękową do szkolnych etiud filmowych, filmów dyplomowych oraz produkcji dokumentalnych i fabularnych.
W AMA FILM SCHOOL podobnie jak na pozostałych kierunkach uczestnicy mają możliwość praktycznej współpracy ze słuchaczami reżyserii, sztuki operatorskiej, postprodukcji obrazu czy aktorstwa w zakresie wspólnego tworzenia dzieła audiowizualnego.
Rekrutacja na Kierunek Dźwięk i Muzyka w Filmie trwa do 31.07.2016 Szczegóły TUTAJ
Kierunek Produkcja Filmowa
Nauka na Kierunku Produkcja Filmowa odbywa się w cyklu rocznym
dwusemestralnym, niestacjonarnym.
Słuchacze nauczą się jak kreować kompletny produkt audiowizualny – od początku
procesu powstawania aż do jego skutecznej sprzedaży. Kursanci nabędą
praktyczne umiejętności zarówno w zakresie kreowania dużych produkcji
filmowych, jak również niszowych, niskobudżetowych projektów autorskich.
Ponadto zajęcia w sposób profesjonalny przygotowują kursantów do zawodu
kierownika produkcji, producenta wykonawczego, asystenta produkcji, location
managera, location scouta oraz agenta sprzedaży.
Zajęcia w wyczerpujący sposób zapoznają kursantów ze specyfiką pięciu faz
produkcji filmu (rozwój projektu, przedprodukcja, zdjęcia, postprodukcja, sprzedaż i
promocja) z naciskiem na fazę developmentu, rozwijają umiejętności opracowania i
analizy scenariusza, zapoznają z nowoczesnymi środkami finasowania produkcji
filmowej oraz dystrybucji i sprzedaży produktów audiowizualnych.
Nasz Kierunek produkcji kształci Producentów Kreatywnych!
Rekrutacja na Kierunek Produkcja Filmowa trwa do 31.07.2016 Szczegóły TUTAJ
Kierunek Aktorstwo Filmowe
Nauka na Kierunku Aktorstwo Filmowe odbywa się w cyklu dwuletnim, czterosemestralnym, niestacjonarnym. Kierunek Aktorstwo Filmowe ( Camera Acting ) w AMA FILM SCHOOL jest jedynym kierunkiem o takim profilu w Polsce i jest przeznaczony dla początkujących adeptów sztuki aktorskiej, jak również dla studentów szkół aktorskich i początkujących aktorów, chcących umocnić swój warsztat filmowy.

To nie tylko szkoła aktorska, ale przede wszystkim zaawansowany i profesjonalnie prowadzony kurs występowania przed kamerą.
Program kierunku jest wzorowany na znanych w zachodniej Europie i USA programach Film Acting i Camera Acting. Stworzony w AMA został przez operatora filmowego Piotra Lenara, specjalistę camera actingu z doświadczeniem wykładowcy ze szkól niemieckich filmowych, aktorskich, kaskaderskich.
Na kierunku aktorskim w AMA uczą w systemie zajęciowym znani aktorzy filmowi i teatralni, specjaliści poszczególnych elementów warsztatu aktorskiego, reżyserzy i operatorzy filmowi, oraz warsztatowo współcześni aktorzy filmowi znani z ekranów.
W AMA FILM SCHOOL słuchacze mają do czynienia wyłącznie z wykładowcami, którzy aktywnie pracują w filmie, Tv, reklamie.
Rekrutacja na Kierunek Aktorstwo Filmowe trwa do 31.07.2016
Szczegóły TUTAJ
Kierunek Scenariopisarstwo
Nauka na Kierunku Scenariopisarstwo odbywa się w cyklu rocznym dwusemestralnym, niestacjonarnym.
Słuchacze w 1 semestrze nabędą podstawowych umiejętności tworzenia tekstu przeznaczonego do realizacji produktów audiowizualnych, w 2 semestrze doskonalą umiejętności i w zadaniach wyłącznie praktycznych tworzą gotowy tekst scenariusza w pracy kontynuacyjnej.
Zaliczeniem 1 semestru jest stworzenie jednej, precyzyjnej sceny filmowej lub projektu telewizyjnej formy dokumentalnej, zaliczeniem 2 semestru jest oddanie gotowego scenariusza filmu fabularnego lub serialu Tv
w pierwszej wersji.
Zajęcia na kierunku Scenariopisarstwa prowadzą znani z innych szkól scenariuszowych wykładowcy, scenarzyści, teoretycy filmu, a także uznani i czynni filmowcy: reżyserzy, operatorzy, aktorzy, producenci. W AMA FILM SCHOOL słuchacze mają do czynienia wyłącznie z wykładowcami, którzy aktywnie pracują w filmie i są z tego znani.
Słuchacze ponadto uczą się:
Podstaw pracy reżysera i operatora, sami realizują swoje własne filmy krótkometrażowe lub sceny
Uczestniczą w próbach czytanych własnych tekstów z profesjonalnymi aktorami Współpracują ze studentami innych kierunków filmowych przy realizacji ich projektów dyplomowych pod opieką reżyserów filmowych
Wezmą udział w wielu praktycznych ćwiczeniach scenariopisarskich, w tym w pracy grupowej (np. grupowe przygotowanie pakietu serialowego), nauczą się rozwijać własne pomysły, ale też pracować na zamówienie przy cudzych pomysłach i współpracować w zespole scenariuszowym
Zaprezentują swoje pomysły producentom filmowym i telewizyjnym podczas pitchingu; Dołączą do bazy scenarzystów AMA FILM a z najlepszymi zostanie nawiązana współpraca przy rozwijanych projektach filmowych i telewizyjnych.
Rekrutacja na Kierunek Scenariopisarstwo trwa do 31.07.2016
Szczegóły TUTAJ

Podyplomowy Kierunek Operatorski
Nauka na Podyplomowym Kierunku Operatorskim odbywa się w cyklu 1,5 semestralnym, niestacjonarnym.
Jest to kurs przygotowujący na poziomie zaawansowanym do dalszej kontynuacji studiów filmowych lub też samodzielnej pracy operatorskiej.
Wykładowcami są znani specjaliści filmowi, operatorzy, oświetlacze,
uznani wykładowcy innych uczelni, w tym PWSFTviT w Łodzi i WRiT UŚ w Katowicach, specjaliści VFX, Grip, techniki kamerowej, postprodukcji z Chimney Pot, DI Factory, NoLabel, Laboratorium WFDiF, oraz wielu innych miejsc.
Ramowy program kursu przewiduje głównie zajęcia praktyczne, m.in.
Technika Kamerowa UHD ( Red, Alexa, F65, F55/F3, Canon C, Black Magic Ursa Profesjonalna praca szwenkiera
Profesjonalna praca z jazdą kamery i na kranachP
Praca z urządzeniami stabilizującymi, Gimbal, Steadicam, Dron
Oświetlanie planu w dekoracji filmowej w Studio
Oświetlanie dużymi jednostkami
Profesjonalne testy kamer
Korekta barwna profesjonalna, przygotowanie do LUT, DCP, DI
Rekrutacja na Podyplomowy Kierunek Operatorski trwa do 31.07.2016 Szczegóły TUTAJ

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
Więcej na : www.akademiamultiart.pl www.facebook.com/AMAKrakow/

Free Avada WordPress Theme is the ultimate multi-purpose WordPress theme.