812 MEDIA


Spółka 8 1/2 media ( osiem i jedna druga media )  powstała w 1999 roku.

Założona przez Krzysztofa Millera i Piotra Lenara jako Agencja Reklamowa 8 1/2 działała w obszarze reklamy.

W 2001 roku udziały Krzysztofa Millera przejęła Marzena Lenar, a spółka zmieniła nazwę na obecną: 8 1/2 media sp. z o.o.

Obszarem głównego działania spółki stała się produkcja filmowa, w której swoje działania przejęła po PWP Alimar sp. z o.o.

8 1/2 media pełniła od roku 2000 rolę agenta artystycznego i formalnego operatora filmowego Piotra Lenara i reprezentowała go w Polsce i za granicą.

W roku 2010 spółka stworzyła z inicjatywy Piotra Lenara markę: Akademia Multi Art i założyła pod tą marką Szkołe Filmową w Krakowie we wrześniu 2011 roku.

Spółka w latach 2010 – 2017 rozwijała markę AMA. Kolejno powstawały jako samodzielne organy:

Akademia Multi Art, AMA Film School, AMA Film Academy, AMA Rental, AMA Film Production, Centrum Film Kraków.

Spółka powołała w 2017 roku do życia Fundację Multi Art.

Spółka jest obecnie właścicielem  marek:

AMA Film Academy, AMA Rental, AMA Film Production, Centrum Filmowe AMA.

Fundacja Multi Art jest organem prowadzącym szkołę filmową AMA Film Academy i Centrum Filmowe AMA.

Jedynym udziałowcem 8 1/2 media sp. z o.o. jest obecnie Piotr Lenar.

 

Spółka 8 1/2 media sp. z o.o. ul.Modrzewiowa 11, 32-020 Wieliczka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000085542, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 50,000, o numerze NIP6831984396:, numerze Regon: 357111094