AMA FILM ACADEMY


AMA FILM ACADEMY jest marką Fundacji Multi Art i działa samodzielnie jako szkoła filmowa i artystyczna, dawniej Akademia Multi Art.
AMA Film Academy

Introduce new game: simpsons mod apk play on your smartphone

AMA FILM ACADEMY to prywatna, interdyscyplinarna szkoła filmowa stworzona przez praktyków i pasjonatów kina o międzynarodowym doświadczeniu.

Specjalizujemy się w profesjonalnym kształceniu z zakresu nowoczesnych dziedzin audiowizualnych: reżyserii, realizacji obrazu filmowego, sztuki operatorskiej, produkcji filmowej, postprodukcji cyfrowej, animacji 3D i VFX, multimediów oraz gry aktorskiej. Nasz program nauczania ewoluuje wraz z rozwojem nowych trendów oraz  technologii filmowych.

AMA

AMA FILM ACADEMY proponuje naukę w nowoczesnych dziedzinach filmowych, także tych mało rozpowszechnionych w Polsce. Będziemy w przyszłości kształcić międzynarodowo.wybiórczo i kompleksowo. Zawsze kompetentnie!

academy

AMA Film Academy

AMA Film Academy prowadzi:

Stałe kierunki w trybie zaocznym:

W trybie stacjonarnym:

 

Posiadamy Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Nr.2.12/00048/2013, oraz wpis do Rejestru Niepublicznych Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr.578/20/2011- jako: Niepubliczna Policealna Szkoła Filmowo-Artystyczna „AMA”

Po ukończeniu Kierunków w AMA uzyskuje się Dyplom AMA, po ukończeniu Kursu Semestralnego, oraz Warsztatów Dedykowanych uzyskuje się Certyfikat AMA, sygnowane wpisem Centrum Edukacji Artystycznej do rejestru niepublicznych szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ReżyseriaSztuka operatorska, ProdukcjaScenariopisarstwo, AktorstwoMontażEfekty specjalne

 www.akademiamultiart.pl